Problem

Materialspill

Det finns befintliga återvinningssystem för de flesta polymerer i Sverige, de allra flesta går att lämna in på vilken plaståtervinning som helst. Dock har det fram tills nu aldrig funnits ett system för att återvinna PLA. Och faktum är att PLA till och med ”förorenar” andra plaster om den hamnar i samma återvinningssystem.

RE-ADD är ett initiativ till att göra 3D-printing mer hållbart och cirkulärt genom att ta tillvara på spillmaterial och tomma spolar från 3D-printing. Additiv tillverkning ger upphov till stora mängder materialspill.

Material Återvinningsgrad 2016 Förslag nationellt mål 2025
Papper 80.4% 90%
Plast 42.2% 75%
Metall 77.5% 90%
Glas 92.8% 90%
Tidningar 95% 90%
Källa: FTI

Lösning

Spara allt spill från våra filament och skicka tillbaka till oss för återtillverkning.

Så här fungerar det!

  • 1 – När du gör en beställning hos oss, klicka i att du vill skapa ett konto.
  • 2 – Släng ditt spill från add:norths olika PLA-baserade produkter i en valfri kartong.
  • 3 – När kartongen är full (minst 10kg) loggar du in på add:north och genererar en gratis returetikett som du fäster på kartongen och lämnar in den på närmsta ombud till PostNord.
  • 4 – Spillet mals ner och återanvänds i vår tillverkning av RE-ADD-Filament.

Alla kan köpa vårt RE-ADD-filament men som deltagare i konceptet får man 10% rabatt vid varje köp av våra RE-ADDprodukter.

Nytta

Spillet används sedan till att tillverka nordens första cirkulära filament – RE-ADD.

Även om PLA är en biologiskt baserad och nedbrytningsbar plast så finns det stora miljömässiga vinster med att återvinna den. Nyproduktion av plast kräver energi och medför CO2-utsläpp. Genom att istället skapa ett cirkulärt flöde och återtillverkning av filament kan slutproduktens påverkan på miljön minimeras.

Sätt igång och gör en beställning

FAQ

Därför kan vi bara ta emot spill från våra egna produkter.
PLA finns som alla andra polymerer i olika grader med olika egenskaper. Utöver det har olika filament-tillverkare sin egen unika blandning av additiv som tillsätts vid tillverkningen. Exempelvis blandar en del tillverkare i en viss mängd ABS i sin PLA . Vi har valt att enbart används oss av biologiskt nedbrytningsbara additiv i våra filament – detta vill vi bevara. Därför har vi valt att enbart ta emot spill från våra egna PLA-produkter där vi vet vilka ämnen som ingår och där vi i slutändan kan garantera en miljövänlig produkt med en jämn kvalitet.
Därför tar vi enbart emot PLA
PLA är den i särklass mest använda plasten och utgör runt 50% av den totala filament-marknaden. Vi på add:north har en särskild fokus på PLA och för oss utgör den majoriteten av vår försäljning. Som nämnts ovan så finns befintliga system för återvinning av det flesta andra plaster som används inom 3D-printing – därför har vi initialt valt att fokusera på PLA inom RE-ADD. Vi planerar dock så snart som möjligt att även ta emot spill från våra övriga plaster.
Hur får jag en returetikett?
Du loggar in på ditt konto på add:north. Under RE-ADD kan du generera en gratis returetikett som du sedan skriver ut och fäster på din kartong.
När kan jag skicka tillbaka filament
När du har fyllt upp med minst 10kg spill och spolar. Dock ser vi helst att du skickar tillbaka fulla kartonger för att göra systemet så miljövänligt och ekonomiskt som möjligt.
Vilka returkartonger kan jag använda
Du kan använda vilken kartong som helst som uppfyller dimensionerna:
- Maximal längd 150cm
- Längd + omkrets max 300cm